ข่าวสาร

[Poster] Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ

Traffy Waste

แพลตฟอร์มบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วย Artificial Intelligence (AI) วิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตามตำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือน จุดเก็บขยะที่สนใจได้ สามารถทำงานร่วมกับระบบ Traffy Fondue โดยแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาดผ่านแอปพลิเคชั่น และ LINE@

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre
TraffyWaste_TH
Cinque Terre
TraffyWaste_