ข่าวสาร

[Poster] Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย

Traffy Transit

Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย เป็นแอปพลิเคชั่นแสดงตำแหน่งรถและเวลาถึงจุดหมาย สำหรับงานขนส่ง เช่น รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน หรือรถขนส่งสาธารณะ พร้อมตรวจรับพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เหมาะสม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre
TraffyTransit_TH

Cinque Terre
TraffyTransit_ENG