ข่าวสาร

หนังสือ “30 Years of NECTEC”

 

วัย 30 ปี ถ้าเป็นคนก็นับได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ผ่านชีวิตวัยรุ่น และกำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

16 กันยายน 2559 นี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค มีอายุครบ 30 ปีแล้ว ถือว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากมาย จากการทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติ มีทั้งการก้าวถูก มีทั้งจุดที่ก้าวผิด ซึ่งน่าจะดีถ้าจะใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนตัวเอง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทำงานที่ผ่านมาให้ทั้งผู้ที่รู้จักและไม่รู้จักเนคเทคได้ทราบ และมันคงจะน่าสนใจกว่า ถ้าจะได้ฟังบทเรียนแห่งการทำงานนั้นผ่านคำบอกเล่าของคนทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำ แทนที่จะเล่าผ่านเฉพาะมุมของเราเอง เรื่องเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทำงานร่วมกับเนคเทคในมิติต่างๆ 30 ท่าน ใน 30 แง่มุม จึงถูกตั้งเป็นโจทย์ในการทำหนังสือเล่มนี้ ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทาย โดยเฉพาะการนัดหมายทุกท่านเพื่อเข้าพบและสัมภาษณ์ แต่เมื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์การทำงานครั้งนี้ ทุกท่านก็ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมพูดคุย และสะท้อนบทเรียนในมุมมองที่แตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจ

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้สะท้อนบทเรียน การทำงานของเนคเทคตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้ว่าเนคเทคได้ผ่านช่วงเวลาสำคัญๆ อันมีส่วนช่วยสนับสนุนประเทศหลายครั้ง ตั้งแต่ยังมีกำลังคนไม่กี่คนในขวบปีแรก จนเติบใหญ่ในปีที่ 30 คำบอกเล่าของท่านเหล่านั้นได้ให้ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง จนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในที่สุด เราขอส่งต่อบทเรียนนี้สู่ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นการเหลียวหลัง และเตรียมพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

“เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัย ใช้ได้จริง”

Cinque Terre
Downlond