ข่าวสาร

[Poster] Traffy Fondue แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง

Traffy Fondue

Traffy Fondue แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เป็นแอปพลิเคชั่นรับเรื่องแจ้งซ้อมและบริหารจัดการปัญหา ช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ทำให้ผู้บริหารเมืองเข้าถึงใจของประชาชน โดยเพิ่มช่องทางแจ้งปัญหาเมืองจากประชาชนถึงเจ้าหน้าทีโดยตรง หลังแจ้งปัญหาประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขได้ หน่วยงานมีข้อมูลเพียงพอสำหรับบริหารจัดการปัญหาของประชาชน เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ ทำให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้บริหารมีภาพรวมและข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้กับอาคาร สำนักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียน และ โรงพยาบาลได้

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre
 [TH] Traffy Fondue
Cinque Terre
[EN] Traffy Fondue