ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 52

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 56 ขอแนะนำ “เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียไร้สาย”

ระบบตรวจวัดแอมโมเนีย มีความจำเป็นต่อระบบการแจ้งเตือนและป้องกันการรั่วไหลของแอมโมเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงงานอุตสาหกรรมแช่แข็งทำความเย็น ปัจจุบันการพัฒนาระบบวัดก๊าซแอมโมเนียที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีน้อย และจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าประเภทนี้ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ TOPIC จึงได้พัฒนาระบบวัดก๊าซแอมโมเนียไร้สายขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานสะดวกต่อการติดตั้งและแสดงผล

ไม่เพียงแค่นำมาใช้วัดแก๊สแอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรมแช่แข็งทำความเย็นเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ และฟาร์มหมู เป็นต้น หรือจะนาเครื่องวัดแก๊สเซ็นเซอร์ที่ TOPIC พัฒนาหรือประยุกต์ ก็สามารถปรับเปลี่ยนแก๊สเซ็นเซอร์ตามลักษณะงานที่ต้องการวัดได้ เช่น คาร์บอนมอนอกไชด์แก๊สเซ็นเซอร์ (CO) ชัลเฟอร์ไดออกไชด์แก๊สเซ็นเซอร์ (SO2 ไฮโดรเจนชัลไฟล์ (H2S) เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เหมาะสมตามแก๊สที่ต้องการวัด

Cinque Terre
Downlond