ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 55

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 55 ขอแนะนำ มุมแม่ (MoomMae) แอปพลิเคชันผู้ช่วยของคุณแม่ยุคใหม่

มุมแม่เป็นความร่วมมือในการพัฒนา mobile app โดยการสนับสนุนข้อมูลจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการสนับสนุนให้ทารกได้กินนมแม่ ถือเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เป็นตัวช่วยของครอบครัวยุคใหม่ ใช้จดบันทึกการให้นมลูก ดูสถิติการให้นมลูกย้อนหลัง และช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ค้นหาห้องให้นมแม่ขณะที่อยู่นอกบ้าน มีข้อมูลห้องให้นมแม่ตามห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลห้องให้นมแม่ที่ยังไม่มีบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชั่นได้

Cinque Terre
Downlond