ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 54

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 54 ขอแนะนำ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ (Smart Aerator Control System) ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและควบคุมออกซิเจนละลายในน้ำของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลายในบ่อเลี้ยงและตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศตลอดเวลา ทำให้ลดอัตราเสี่ยงจากการขาดออกซิเจน และประหยัดพลังงานจากการเปิดเครื่องเติมอากาศเกินความจำเป็น

นอกจากนี้ระบบมีการแจ้งเตือนความผิดปกติของค่าต่างๆ ที่ผิดไปจากค่าปกติ นอกจากนี้ระบบยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงติดตามข้อมูลทราบสถานะในบ่อได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง และสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันในระบบแอนดรอยด์ได้สะดวก ลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรได้อีกด้วย

Cinque Terre
Downlond