ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 51

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 51 ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Night Vission กล้องตรวจการณ์กลางคืนบุคคล ซึ่งกล้องตรวจการณ์กลางคืน เป็นยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับงานด้านการทหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนตามแนวชายแดน รวมถึงปฏิบัติการทางยุทธวิธีอื่นๆ

กล้องตรวจการณ์กลางคืนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีส่วนประกอบหลักได้แก่ หลอดภาพขยายแสง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและมีอายุการใช้งานที่จำกัด หากสามารถซ่อมบำรุงหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนได้ภายในประเทศ จะสามารถประหยัดงบประมาณของกองทัพได้เป็นอย่างมาก

Cinque Terre
Dowlond