ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 47

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 47 ขอแนะนำ T-WilS : Temperature Sensor with Wireless Sensor on Internet System เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาตามแนวคิด IOT (Internet of Thing) สำหรับ Smart City เพื่อใช้เป็น Temperature Monitoring เแสดงผล และ เฝ้าระวังในสถานท่ีที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทาง Web Browser โดยเชื่อมต่อผ่านทาง NETPIE แพลตฟอร์มบริการของเนคเทค

Cinque Terre
Downlond