ข่าวสาร

NECTEC eNewsletter ปี 2559 ฉบับที่ 45

NECTEC eNewsletter ประจำปี 2559 ฉบับที่ 45 ขอแนะนำ ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ เป็นระบบแนะนำการใช้งานแบบโต้ตอบ ผู้ใช้สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต ชีพจร ความสูง น้ำหนัก ได้ด้วยตัวเอง สามารถประเมินและพิมพ์ผลการวัดพร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพและจัดเก็บเป็นประวัติสุขภาพในฐานข้อมูล

Cinque Terre
Downlond