วันที่ 29 มีนาคม 2548

Donation information
ข้อมูลสำหรับผู้บริจาค

ค้นหาคนหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ฯลฯ


ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง - ภาษาไทย

o ศูนย์รับข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้สูญหาย (เนคเทค) missingpersons.or.th [Thai/English]

o ศูนย์ข้อมูลกลาง สึนามิในประเทศไทย (กระทรวง ICT) thaitsunami.com

o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th

Useful Related Sites - English

o Government's "Official" Tsunami and Disaster Center thaitsunami.com

o Central registration system for missing persons missingpersons.or.th

o Tsunami Central Resource Directory www.onethailand.com. [English]

o Thailand Tsunami Relief Information (Internet Thailand) [English]

o I am Alive Alliance [ English and Japanese] - Tell us that you are ok.


รายงานพิเศษ
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์แห่งปี พ.ศ. 2547-8
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นดินไหวระดับ 8.7 วันที่ 28 มีนาคม 2548

เมื่อเวลา 23:09 (ประเทศไทย) ในวันที่ 28 มีนาคม 2548 ได้มี่รายงานแผ่นดินไหวจากหลายแหล่งข่าว ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในระดับ 8.2 - 8.5.  รายงานจาก USGS และ Seismic Network ในครั้งนี้ออกสู่เว็บค่อนข้างไว

กราฟเครื่องวัดแผ่นดินไหว  (ท่านผู้ใดทราบแหล่งข้อมูลอื่น กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ ส่งคำแนะนำไปที่
htk (at) nectec.or.th)

 

บันทึกเหตุการณ์ในประเทศไทย
  • 23:10-15 ของวันที่ 28 มีนาคม 2548 มีผู้รับทราบความสั่นสะเทือนในประเทศไทยหลายแห่ง
  • 23:30 มีรายงานเป็นทางการในเว็บของ US Geological Survey และ ETH Zurich
  • 23:45 ประเทศไทย (โดยกรมอุตุนิยมวิทยา และ และ ผู้รับผิดชอบระดับสูง เช่น ผช.รมต.สมิทธ ธรรมสโรช) ได้แจ้งเตือนเรื่องความเป็นไปได้ของสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน และประกาศให้ประชาชนเคลื่อนย้ายไปยังที่สูง และคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
  • 00:30 ของวันที่ 29 มีนาคม 2548 มีข่าวความเคลื่อนไหวของประชากรในประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา ออกทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีรายงานเรื่องสึนามืเข้าสู่ชายฝั่งเกาะสุมาตรแต่อย่างใด
  • 02:00 (เวลาโดยประมาณ) ประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการเตือนภัยสึนามิ และได้แนะนำให้ประชาชนเดินทางกลับสู่ที่พัก

 


กลับไปบนสุด
ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ


  hits since 01 Jan 2003