Social mediaTwitterFacebookYoutube
NSTDA Clipping News
NSTDA Clipping News
 • PHA แอพฯเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
  นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พัฒนา Personal Health Assistant (PHA) โปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพ ให้คำแนะนำผู้ป่วย รวมถึงแจ้งเตือนผู้ป่วยและญาติหากพบภาวะเสี่ยง เช่น เมื่อผู้ป่วยลืมฉีดยา หรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ผู้ป่วยเบาหวานยังใช้สมุดจดบันทึกการฉีดยาและระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้มีความไม่สะดวกเพราะต้องพกสมุดจดและปากกาติดตัวตลอดเวลา บางครั้งก็ลืมพกสมุดจดเมื่อไปพบแพทย์ การใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเป็นผู้ช่วยบันทึกข้อมูล จึงลดภาระการพกสมุดจดของผู้ป่วย อีกทั้งเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วยังสามารถส่งต่อข้อมูลถึงมือแพทย์ได้ทันทีแทนการเดินทางไปพบแพทย์บ่อยๆ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระของโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน ขณะนี้การพัฒนาโปรแกรมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% เหลือเพียงระบบการบันทึกและแสดงผลข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและสถิติตามที่ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานให้คำแนะนำ ผลงานนี้ได้รับรางวัลอันดับ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
 • Rice leaf app for smarter farming
  A Thai research team has developed an app to help farmers estimate more accurately the amount of nitrogen-based fertilisers needed in rice fields.
 • ไอซีที ตั้งสนง. เศรษฐกิจดิจิทัล บูรณาการข้อมูลประเทศ
  ไอซีทีจี้หน่วยงานใต้สังกัดปรับโครงสร้างรับนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี ดึงคนเนคเทคปูทางตั้ง "สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล" เล็งแยก สสช.ออกจากระบบราชการ รับภารกิจบูรณาการข้อมูลแห่งชาติ ระหว่างรอแก้กฎหมาย 13 ฉบับปรับโฉม-เปลี่ยนชื่อกระทรวง นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงกำลังปรับโครงสร้างเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง ซึ่งล่าสุดได้ยืมตัวนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชั่นบุคลากร 21 คนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาทำงานร่วมกับข้าราชการในกระทรวงไอซีที โดยมีนายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อดีตผู้อำนวยการเนคเทค มาเป็นหัวหน้าทีม เพื่อวางรากฐานในการตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้กระทรวง ซึ่งจะมีสถานะเทียบเท่ากับหน่วยงานระดับกรม มีโครงสร้างและรูปแบบการทำงานเหมือนกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยสำนักงานนี้จะมีบทบาทในการวางแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนงานทั้งหมดทั้งในส่วนของการตั้งสำนักงานใหม่และการปรับโครงสร้างกระทรวง เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป คู่ขนานไปกับการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 13 ฉบับ ที่จะต้องให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาด้วย
 • คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  แม้หมดวาระในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ "เนคเทค" แต่ "ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์" ยังมีภารกิจช่วยรมว.ไอซีที ผลักดันนโยบาย "ดิจิทัล อีโคโนมี" ล่าสุดในฐานะบอร์ด "กสท โทรคมนาคม"ก็เป็นประธาน "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์"กำกับและติดตามการพลิกฟื้นธุรกิจ
 • วิศวะ ม.อ.สร้างแอพฯ ช่วยผู้ป่วยเบาหวานบนสมาร์ทโฟนอุ่นใจเหมือนมีหมออยู่ใกล้
  จากข้อเท็จจริงอันน่าสะพรึงกลัวนี้ส่งผลให้เด็กหนุ่มจาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ "นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี" หรือ "อั้ม" นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เล็งเห็นถึงปัญหาและลุกขึ้นมาใช้ศักยภาพด้าน ICT ของตน ต่อยอดพัฒนาผลงาน Personal Health Assistantโปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (PHA) ซึ่งคว้ารางวัลอันดับ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557 ขึ้นไปอีกขั้น โดยให้มีความจำเพาะกับผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2 ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อให้โปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้จริง และขยายผลไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยเบาหวานในวงกว้าง